หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
ภาพกิจกรรม

เกษียณ
ในวาระ ที่ข้าพเจ้าเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขด้วยดีตลอดมา ขออำนวยอวยพรให้ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ ตลอดไปค่ะ รักและนับถือ นางนวลปราณ แดนระเบียบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก

อสม.ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
อสม.ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

อสม.จิตอาสา พัฒนา รพ.สต. 31 มีนาคม 2562 ม.8 ม.6 และ ม...
อสม.จิตอาสา พัฒนา รพ.สต. 31 มีนาคม 2562 ม.8 ม.6 และ ม...

วิ่งคนละก้าว
เพื่อสุขภาพ ณ รร.พันดอนวิทยา

วันสิชาชีพสาธารณสุขชมชน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 วันสำคัญของกระทรวง วันสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

ตำบลผาสุก “ทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.09 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ร่วม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายทองใบ วุฒา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุกและนายนิยม จตุเทน กำนันตำบลผาสุก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ตำบลผาสุก จำนวน 199 คน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” การพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่เน่าเสีย บริเวณน้ำขัง การกำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยดำเนินการในพื้นตำบลผาสุกและใกล้เคียง เน้นในหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่โดยรอบในทุกตำบล ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561

จ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบ 61.
จ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบ 61. โดย

ออกฉีกวัคซีน HPV,DT ป5 ป.6
ออกฉีดวัคซีน HPV,DT ป5 ป.6 จำนวน 4 โรงเรียน

ออกบริการให้วัคซีนคอตีบช่วย ต.เสอเพลอ บ.วังหน้าผา
ทีม จนท.รพ.สต.ผาสุก ออกบริการให้วัคซีนคอตีบช่วย รพ.สต.ทองอินทร์ ต.เสอเพลอ บ.วังหน้าผา

งานประเมิน 5 ดาว
รับงานประเมิน 5 ดาว

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2018
รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2018 จำนวน 650 ราย

โครงสร้างผังส่วนราชการ สสอ.กุมภวาปี
โครงสร้างผังส่วนราชการ สสอ.กุมภวาปี

ทำบุญตักกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
ทำบุญตักกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก(เดิมสถานีอนามัยผาสุก) วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.กำหนดการ เวลา 07.00-08.00 น. ตักบาตรพระช่วงเช้า เวลา 08.01-09.30 น. ถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา รับพร ถวายภัตตาหาร เวลา 09.301-12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ผูกข้อมือและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ นิมนต์พระมา 9 รูป ตำบลผาสุก รพ.สต.ผู้มาช่วยงานและร่วมงาน จนท. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ของ รพ.สต.ผาสุก ทุกท่าน ทีม อสม.ทุกคน ท่านนายก อบต.ผาสุก ครูน้อย กศน.โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรและร่วมทำบุญ รพ.สต.ผาสุก ถวายปัจจัยพระภิกษุ ตามกำลัง

อบรมเชิงปฏิบัติการ R8&Udon SRRT-Team ความปลอดภัยทางถนน
อบรมเชิงปฏิบัติการ R8&Udon SRRT-Team ความปลอดภัยทางถนน

อบรมแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล @รพ.ห้วยเกิ้ง
อบรมแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล @รพ.ห้วยเกิ้ง

ประชุมประจำเดือน อสม.
ประชุมประจำเดือนอสม...และลงนามMOUรพ.สต.คุณธรรมระหว่างรพ.สต.กับอสม.ค่ะ...

ประชุมเตรียมการ โครงการรณรงค์ค้นหามะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ 3
ประชุมเตรียมการ โครงการรณรงค์ค้นหามะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ 3 ครับ

ขวัญถุง
ขวัญถุงจาก ผอ.รพ.สต.

อบรมโครงการอุบัติเหตุ
ช่วงเช้าอบรม...และรดน้ำขอพร..อสม.ค่ะ..อบรมโครงการอุบัติเหตุและมอบหมวกกันน๊อคผู้เข้าอบรม

ผูกแขนรับลูกสาวคนใหม่ค่ะ...
ผูกแขนรับลูกสาวคนใหม่ค่ะ.......Phasuk..minisery..the happy time..we are.....
  
*****
  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com