หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
หน่วยงาน

รวมWEBอุดร

แผนที่ GIS

WinSpeed

ระบบรายงาน
ความรู้
ประชาสัมพันธ์
อาหารเด็กเพื่อสุขภาพ
วัยเด็ก คือวัยแห่งการเสริมสร้าง ดังนั้น การมีพื้นฐานร่างกายและสมองที่ดี จะเป็นตัวช่วยให้เด็กๆ มีศักยภาพทางความคิดในอนาคต
7 อาหารบำรุงสมองสำหรับเด็กๆี

ข้อมูลทั่วไปชื่อหน่วยงาน :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
ที่อยู่ :
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 042-338118,0898419339
พื้นที่หน่วยงาน(ไร่/งาน) :
2 ไร่ 2 งาน
จำนวนจนท. :
5  คน
จำนวน ลูกจ้าง :
2  คน
จำนวน อสม :
106  คน
หมู่บ้านรับผิดชอบ :
10  หมู่
จำนวนหลังคาเรือน :
1200  หลัง
จำนวนประชากร :
7560  คน
รร.ประถม :
4  รร.
มัธยม/ขยายโอกาส :
1  รร.
วัด :
9  วัด
ระยะทางจากจังหวัด :
29  กม.
ประวัติ รพ.สต. :
สร้างเมื่อปี 2518
ประวัติตำบล. :
แยกออกจากตำบลพันดอน
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต :
ทิศเนือติดอุดรธานี
สภาพภูมิประเทศ :
ทุ่งนา ป่า
การเกษตรกรรม/การค้า/ธุรกิจ :
ทำนา ขายข้าวหลาม
ผู้ Update :
สายัณห์
ว/ด/ป ที่ Update :
01/12/2564
เวลา ที่ Update :
19:16:42
*****
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com