หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
ภูมิสถาปัตย์
  

โต๊ะทำงาน ผอ
โต๊ะ ผอ

ห้อง ER

ป้ายหินแกรนิต รพ.สต.ผาสุก

บ้านพัก 1

ห้องน้ำผู้มารับบริการ

ด้านหน้า รพ.สต.ผาสุก

อาคารแพทย์แผนไทย

บ้านพัก 3

ห้องยา

office

ประตูทางเข้าหน้า รพสต.ผาสุก

ห้องโถ่งตรวจจ่ายยา

ตู้แฟ้มผู้ป่วย

ม้านั่งรอรับบริการ

ห้องจ่ายยาและห้องน้ำด้านใน

ห้องรอตรวจ

ห้องรับแขก

ห้อง ผอ.

ห้องตรวจโรค

บิรเวณห้องจ่ายยาและตรวจคนไข้ด้านหน้า รพ.สต.ผาสุก
  
*****
  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com