หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |

ข่าว


 

รหัสหัวข้อข่าว :
428.(04536)
หัวข้อข่าว :
ทำบุญ รพ.สต.ผาสุก วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.
ประเภทข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว :
ทำบุญตักกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก(เดิมสถานีอนามัยผาสุก)
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.กำหนดการ
เวลา 07.00-08.00 น. ตักบาตรพระช่วงเช้า
เวลา 08.01-09.30 น. ถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา รับพร ถวายภัตตาหาร
เวลา 09.301-12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ผูกข้อมือและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
นิมนต์พระมา 9 รูป ตำบลผาสุก รพ.สต.จึงขอเรียนเชิญ จนท. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ อสม. อบต. โรงเรียน เอกชน ห้างร้าน ร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรและร่วมทำบุญ รพ.สต.ผาสุก ถวายปัจจัยพระภิกษุ ตามกำลัง ในวันดังกล่าว
ไฟลที่แนบ :
04536428.
รูปภาพ :
No.
โดย :
อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
428 บันทึกเมื่อ : 06/04/2561:16:57:06

[ประกาศข่าวทั้งหมด][กลับหน้าหลัก]

  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com