หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |

ข่าว


 

รหัสหัวข้อข่าว :
433.(04536)
หัวข้อข่าว :
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Flu 27 มิย.61
ประเภทข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว :
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายการจัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป 2) ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน 3) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 4) ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ...... ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ รพ.สต.ผาสุก - ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.00น. หมู่ 1-5 ช่วงเช้าเวลา 13.00-15.30น. หมู่ 6-10 ขอให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านแจ้งผู้ที่สมัครใจยินยอมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มารับวัคซีนในวันดังกล่าวพร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วยครับ และหนังสือกำลังทำส่งให้ ผู้ใหญ่บ้านประกาศอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ สายัณห์ นวก.สช.ชนก.
ไฟลที่แนบ :
04536433.
รูปภาพ :
No.
โดย :
อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
433 บันทึกเมื่อ : 26/06/2561:20:12:06

[ประกาศข่าวทั้งหมด][กลับหน้าหลัก]

  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com