หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |

ข่าว


 

รหัสหัวข้อข่าว :
452.(04536)
หัวข้อข่าว :
ทีมจังหวดออกประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย 6 มิย.2562 ม.2 ,10, 1, 6
ประเภทข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว :
ทีมจังหวดออกประเมินลูกน้ำยุงลาย 6 มิย.2562 ม.2 ,10, 1, 6
ไฟลที่แนบ :
04536452.
รูปภาพ :
No.
โดย :
สายัณห์ อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
452 บันทึกเมื่อ : 06/06/2562:09:11:11

[ประกาศข่าวทั้งหมด][กลับหน้าหลัก]

  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com