หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |

ข่าว


 

รหัสหัวข้อข่าว :
460.(00400)
หัวข้อข่าว :
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้
ประเภทข่าว
ข่าวประกาศ
เนื้อข่าว :
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี   เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)  
ไฟลที่แนบ :
460.pdf
รูปภาพ :
No.
โดย :
IT TEN สสอ.กุมภวาปี อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
460 บันทึกเมื่อ : 16/03/2563:12:17:01

[ประกาศข่าวทั้งหมด][กลับหน้าหลัก]