หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>12  ภาพ
ทำบุญตักกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
รายละเอียด :
ทำบุญตักกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก(เดิมสถานีอนามัยผาสุก) วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.กำหนดการ เวลา 07.00-08.00 น. ตักบาตรพระช่วงเช้า เวลา 08.01-09.30 น. ถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา รับพร ถวายภัตตาหาร เวลา 09.301-12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ผูกข้อมือและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ นิมนต์พระมา 9 รูป ตำบลผาสุก รพ.สต.ผู้มาช่วยงานและร่วมงาน จนท. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ของ รพ.สต.ผาสุก ทุกท่าน ทีม อสม.ทุกคน ท่านนายก อบต.ผาสุก ครูน้อย กศน.โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรและร่วมทำบุญ รพ.สต.ผาสุก ถวายปัจจัยพระภิกษุ ตามกำลัง
ผู้ POST :สายัณห์   เมื่อ: 07/04/2561:19:28:32


045361474644.jpg045361474645.jpg045361474646.jpg045361474647.jpg045361474648.jpg045361474649.jpg045361474650.jpg045361474651.jpg045361474652.jpg

หน้า: /2
  1    2    Next


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com