หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>15  ภาพ
งานประเมิน 5 ดาว
รายละเอียด :
รับงานประเมิน 5 ดาว
ผู้ POST :   เมื่อ: 22/10/2561:15:26:52


045361478668.jpeg045361478669.jpeg045361478670.jpeg045361478671.jpeg045361478672.jpeg045361478673.jpeg045361478674.jpeg045361478675.jpeg045361478676.jpeg

หน้า: /2
  1    2    Next


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com