หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>15  ภาพ
ออกฉีกวัคซีน HPV,DT ป5 ป.6
รายละเอียด :
ออกฉีดวัคซีน HPV,DT ป5 ป.6 จำนวน 4 โรงเรียน
ผู้ POST :จนท.นวก   เมื่อ: 22/10/2561:15:23:47


045361481695.jpeg045361481696.jpeg045361481697.jpeg045361481698.jpeg045361481699.jpeg045361481700.jpeg045361481701.jpeg045361481702.jpeg045361481703.jpeg

หน้า: /2
  1    2    Next


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com