หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>8  ภาพ
จ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบ 61.
รายละเอียด :
จ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบ 61. โดย
ผู้ POST :นวก.ผู้รับผิดชอบงาน   เมื่อ: 22/10/2561:15:24:53


045361482717.jpeg045361482718.jpeg045361482719.jpeg045361482720.jpeg045361482721.jpeg045361482722.jpeg045361482723.jpeg

หน้า: /1
  1


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com