หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>21  ภาพ
ตำบลผาสุก “ทำความดี ด้วยหัวใจ”
รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.09 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ร่วม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายทองใบ วุฒา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุกและนายนิยม จตุเทน กำนันตำบลผาสุก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ตำบลผาสุก จำนวน 199 คน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” การพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่เน่าเสีย บริเวณน้ำขัง การกำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยดำเนินการในพื้นตำบลผาสุกและใกล้เคียง เน้นในหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่โดยรอบในทุกตำบล ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ผู้ POST :สายัณห์   เมื่อ: 22/10/2561:15:18:27


045361483724.jpg045361483725.jpg045361483726.jpg045361483727.jpg045361483728.jpg045361483729.jpg045361483730.jpg045361483731.jpg045361483732.jpg

หน้า: /3
  1    2    3    Next


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com