หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>3  ภาพ
อสม.ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด :
อสม.ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ผู้ POST :   เมื่อ: 31/03/2562:17:34:34


045361524829.png045361524830.png

หน้า: /1
  1


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com