หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <<ดูภาพทั้งหมด>1  ภาพ
หน้า: /0
เกษียณ
รายละเอียด :
ในวาระ ที่ข้าพเจ้าเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขด้วยดีตลอดมา ขออำนวยอวยพรให้ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ ตลอดไปค่ะ รักและนับถือ นางนวลปราณ แดนระเบียบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
ผู้ POST :   เมื่อ: 01/05/2563:00:04:30